שירותים - קידום פרוייקטים סביבתיים
 
פרויקטים סביבתיים מתאפיינים בעצם היותם השקעה פיננסית גבוהה בעלת סיכונים משמעותיים לארגון. בנוסף, קבלת האישורים לפרויקטים אלו מלווה בהליך בירוקרטי מסובך ומורכב המצריך תיאום מסודר מול מס' משרדי ממשלה, גופי פיקוח ונותני אישורים אחרים.

על מנת למזער את הסיכונים להצלחת הפרויקט ועל מנת שהפרויקט לא "ייתקע" בהמשך, קיימת חשיבות רבה לבצע בדיקה והכשרה מוקדמת של הפרויקט עוד בטרם תחילת ביצועו. לפיכך, נדרשת עבודת הכנה ומיפוי מושכל של הסיכונים והמכשולים בהם עתיד להיתקל הפרויקט בעתיד. פעולה כזה תסייע לפרויקט להיות מיושם במהירות האפשרית ותחסוך בעלויות ליזם הפרויקט.

EcoFinance תלווה את הפרויקט כבר בשלב העיצוב והתכנון, ותציג אותו בפני נותני האישורים והגורמים הרלוונטיים כבר בשלב מקדים זה. הצגת הפרויקט והתיאום המוקדם יסייעו להצלחת הפרויקט וימנעו עיכובים מיותרים בהמשך.

פרויקטים רבים זכאים לקבל תמיכות ומימון מועדף בשל היותם "סביבתיים", או לחילופין עשויים להיות מוטלים עליהם היטלים או עלויות נוספות מעבר למה שצפה היזם. לפיכך, בטרם תתקבל ההחלטה לגבי כמות ההון הנדרש להשקעה או בכלל האם כדאי כלכלית להיכנס להשקעה מן הראוי לערוך בדיקה מקיפה בעניין.

EcoFinance תעניק ייעוץ כלכלי-סביבתי כולל לפרויקט גם בכל הקשור לאפשרויות המימון השונות של הפרויקט מכל התחומים.

קיימת חשיבות לא מבוטלת בהצגת הפרויקט גם בפני הארגונים הסביבתיים וגופים אחרים העלולים להתנגד לפרויקט בשלבים מאוחרים יותר ולעכב את ביצועו במשך זמן רב ולגרום הפסדים כספיים רבים.

EcoFinance תסייע לחברה להציג את הפרויקט בפני בעלי העניין האחרים באופן ובשפה הסביבתית המוכרת להם, תוך גישור הפערים בין התפיסה הסביבתית שלהם לבין התפיסה העסקית של הארגון ובכך לשפר את סיכויי הצלחת הפרויקט.

 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs