שירותים - ניתוח השקעות

Responsible Investments Screening / Environmental Due-Diligence

משקיעים רבים מסכימים, כי דו"חות כספיים לבדם לא מספקים את כל המידע הנחוץ לבחינת פעילות החברה, וכי קיימים נתונים נוספים שאינם-כספיים היכולים לשפוך אור נוסף על פעילות החברה ולסייע למשקיעים בבחירת השקעתם.

ניתוח השקעות לפי שיטה זו מכונה גם "השקעה ברת קיימא" (Sustainable Investments) או "השקעה אחראית" (Responsible Investment). זיהוי השקעות ברות קיימא ואחראיות מתבצע לפי קריטריונים כלכליים וסביבתיים מוכרים.

ניסיון העבר מצביע על יחס ישר בין ביצועיה הסביבתיים של חברה לבין התשואה. חברה המנהלת את פעילותה תוך התייחסות לסטנדרטים ולשיקולים סביבתיים היא חברה בעלת צוות הנהלה פרגמטי ואיכותי ובעלת איתנות פיננסית גבוהה. חברה הפועלת לפי קריטריונים סביבתיים מבינה, כי על מנת לפעול בעולם העסקים הגלובלי נדרשת מודעות סביבתית.

אין ספק כי ניתוח השקעות פיננסיות גם על סמך קריטריונים סביבתיים יניב תשואות עודפות לאורך זמן וייטיב עם המשקיעים לא רק לטווח הקצר אלא בעיקר לטווח הארוך. אין פלא אפוא, כי דווקא קרנות הפנסיה הם אלה שהיו חלוצות לבצע ניתוח השקעות גם על סמך קריטריונים סביבתיים ובכך מיזערו את הסיכון של המשקיעים בהם.

EcoFinance תבצע עבורכם ניתוח מושכל וסינון (Screening) של השקעותיהם, ותסייע לכם לבחור מבין מגוון ההשקעות את אלו ההשקעות האחראיות שיניבו תשואה עודפת לאורך זמן.

 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs