שירותים - ניהול משברים סביבתיים
משברים סביבתיים מאופיינים במספר רב של גורמים הנוטלים בהם חלק, והם מלווים בדרך כלל במעורבות ציבורית תקשורתית גבוהה. לעיתים קרובות, בעלי עניין לא קשורים "יצטרפו" למשבר על מנת לקדם מטרות אחרות וינסו להשתמש במשבר ככלי שרת לקידום האינטרסים שלהם.

משברים סביבתיים שאינם מנוהלים כראוי עלולים לגרום לפגיעה בפעילות השוטפת של הארגון, ולגרום לנטישה של לקוחות וספקים. איומים אלה עלולים לסכן את עצם קיומו של הארגון ולסכל את צמיחתו ותוכניותיו.

EcoFinance תייצג את האינטרס של העסק שלך במשבר ותציג אותו בפני מקבלי ההחלטות ובעלי העניין האחרים בשפה המוכרת והמובנת להם, ותסייע לעסק שלך לצאת מהמשבר בצורה המיטבית ביותר.

 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs