שירותים - מערכת ניהול סביבתית
מערכת לניהול סביבתי Environmental Management System היא כלי המסייע לחברה לבחון ולטפל בקשר שבין פעילות החברה לבין השלכות אותה הפעילות על הסביבה, ומטמיעה את אותם שיקולים בהליכי קבלת החלטות.
 
יישום והטמעה של מערכת לניהול סביבתי בחברה מהווה יתרון תדמיתי ושיווקי עבורה, ובמקביל מייעלת את תהליך הייצור ומביאה לחסכון מיידי במשאבים כספיים. אימוץ של מערכת לניהול סביבתי פותחת אפשרות לפעילות של החברה בשווקים בין-לאומיים, שכן במקרים רבים נדרשת החברה להציג קיומה של מערכת לניהול סביבתי כתנאי מקדים להתקשרות עם גורם זר.

שילוב של מערכת לניהול סביבתי מקנה לחברה יתרונות רבים בעולם העסקים. בין יתרונות אלה ניתן למנות את ההגנה על נושאי משרה שמספקת המערכת, היתרונות הכלכליים הגלומים בעצם החיסכון במשאבים ובאיתור תקלות, רכישת מוניטין בענף, יתרון בהתמודדות עסקית בשוק המקומי והבינלאומי, שיפור יכולת הניהול של התאגיד והשלכות הקשורות לעלויות ביטוח ומימון שונות.

מטרתה העיקרית ותכליתה של המערכת לניהול סביבתי הינה טיפול מניעתי. מערכת לניהול סביבתי תזהה מוקדים בעייתיים מבעוד מועד ותטפל בהם עוד קודם להיווצרותו של מפגע, דבר שיחסוך כסף רב לחברה. במקרים רבים, באמצעות הליכים מניעתיים פשוטים למנוע נזקים משמעותיים לסביבה, אשר יטילו על החברה עלויות כבדות.

הימצאותה של מערכת לניהול סביבתי בחברות, הינה בעלת השפעה מכריעה לעניין ההחלטה האם להגיש כתב אישום נגדם ולעניין אפשרות ניהול משא ומתן להסדר טיעון, ותוכנו של הסדר זה.
 
מכון התקנים הישראלי החל בשנים האחרונות להסמיך חברות ומפעלים לקבלת ת"י ISO14001. ת"י ISO14001 היא סידרת התקנים המקנה כלים לניהול סביבתי. התקנים עוסקים בניהול יום-יומי של התחומים בהם לארגון (מפעל, משווק או נותן שירות) השפעה על הסביבה, ומהווים למעשה בסיס למערכת ניהול סביבתית.

EcoFinance תסייע לכם לאמץ או להקים מערכת לניהול סביבתי אשר תתאים לצרכים המיוחדים של החברה שלכם. כמו כן, EcoFinance תלווה את החברה או המפעל שלכם לקראת הסמכה לת"יISO14001 מאת מכון התקנים הישראלי.

 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs