שירותים - דוחות סביבתיים
פרסום דו"ח סביבתי (Environmental Report / Sustainable Report) הינו כלי עזר המסייע לארגון להתמודד עם ההיבטים הסביבתיים הקשורים לפעילותו, תורם לשקיפות ולהעלאת רמת האמינות שלו אל מול ציבור המשקיעים, מקבלי ההחלטות ובעלי העניין האחרים. ברוב המקרים הדו"ח הסביבתי מהווה אחד מהכלים למימוש האסטרטגיה הסביבתית שאימץ הארגון.

הדו"ח הסביבתי הינו דו"ח מרוכז המסכם את ביצועיו הסביבתיים של הארגון, ומציג את המחויבות שלו לתחומי איכות הסביבה.

הדו"חות המופקים על ידי EcoFinance נכתבים מנקודת מבט עסקית-כלכלית ומנוסחים לפי כללים מקובלים בינ"ל וביניהם ה- GRI-Global Reporting Initiative. עם השלמתם, יוצגו הדוחו"ת בצורה מסודרת בפני מקבלי ההחלטות ובעלי העניין הרלבנטיים האחרים, ובכך יסייעו ליישם את האסטרטגיה של הארגון ולקדם את הפרויקטים שלו.

במהלך חודש אוקטובר 2006 נבחרה EcoFinance להיות המאשרת של התרגום העברי להנחיות לכתיבת דיווחים סביבתיים של Global Reporting Initiative-GRI. קישור לאתר של ההנחיות ניתן למצוא כאן .

דו"ח סביבתי מקיף וכולל יהווה מנוע צמיחה אמיתי לחברות ולעסקים, והוא יעניק לה יתרונות רבים, כדוגמת:

א. עצם כתיבת הדו"ח ופרסומו יסייעו לארגון לקדם את פעולותיו ומטרותיו, יהווה זרז לקבלת אישורים לפרויקטים המבוצעים על ידה מאת מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה הרלוונטיים, וימנע משברים בקידום אותם פרויקטים.
 
ב.
איתות חיובי למשקיעים וללקוחות האסטרטגיים על איתנות החברה, על איכות ההנהלה שלה, על תפיסתה המתקדמת של החברה את עולם העסקים המודרני ועוד.
 
כך למשל, ניתן לצרף את הדו"ח, אשר נכתב על-פי קריטריונים בינלאומיים, כמסמך נלווה המוגש באופן וולנטרי בנוסף לדוחו"ת הכספיים, ובכך להעלות את קרנה של החברה גם בקרב המשקיעים והלקוחות האסטרטגיים, ולהעמיד אותה בשורה אחת עם חברות מובילות בעולם, שכבר פעלו בצורה זו.
 
ג. הדו"ח יסייע בהעברת מידע נגיש וזמין בארגון לצורך הליך קבלת ההחלטות מושכל יותר, והוא יעלה את רמת ההזדהות של העובדים עם מדיניות ומטרות הארגון וירתום אותם להשגת מטרותיו.

 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs