CleanTech
טכנולוגיות סביבתיות (Cleantech) מהוות היום את אחד מאפיקי הצמיחה החשובים במשק הישראלי ובכלכלה העולמית. היקפי ההשקעה בתחום הולכים וגדלים מדי יום, הביקוש לפתרונות סביבתיים גדל וגופים פיננסיים החלו להקים קרנות ייחודיות להשקעה בנושא.
 
דוגמאות לתחום העיקריים של טכנולוגיות סביבתיות:
  • אנרגיה - אנרגיה מתחדשת, אנרגיה על בסיס גז טבעי, קו-גנרציה, אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח, אנרגיה המופקת באמצעות גלי ים, שימור אנרגיה, שריפת פסולת וביו-מסה להפקת אנרגיה ועוד.
  • מים - טיהור שפכים, שימוש חוזר במים, ניהול משאבי מים ופתרונות לצמצום הצריכה, מניעת נזקי אבנית, התפלה ועוד.
  • פסולת ומיחזור - הפקת אנרגיה מפסולת, טיפול בפסולת מסוכנת, טיפול בפסולת שומנית, הפרדת פסולות למרכיבים, מיחזור חומרים, שימוש חוזר במרכיבי פסולת שונים, פתרונות דחיסה ועוד.
  • שיקום קרקעות - טכנולוגיות לאיתור זיהומי קרקע, שיטות ופתרונות לשיקום וטיהור קרקעות, ייצור חיפויים למניעת זיהומי קרקע ועוד.
  • בנייה ירוקה - תכנון סביבתי, הקמת מבנים חסכוניים באנרגיה, שימוש חוזר בעודפי עפר ופסולת בניין, שימוש חוזר בחומרים ועוד.
  • ניהול סביבתי - תוכנות מחשוב לניהול ידע וסיכונים סביבתיים, הקמת מערכת ניטור מזהמים, יצירת מודלים לחיזוי ועוד. 

לצורך כך, מעניקה פירמת הייעוץ EcoFinance ייעוץ כלכלי ליזמים ולמשקיעים הפונים למרכז לעידוד ופיתוח יזמות סביבתית. מידע נוסף ניתן למצוא באתר: www.cleantech.org.il

 

 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs