שירותים - ייעוץ בנושא CDM
ה- CDM Clean Development Mechanism (מנגנון הפיתוח הנקי) הוא מנגנון פיננסי בבסיסו, המאפשר סחר בין-לאומי בגזי חממה. המנגנון כונן בשנת 1997 במסגרת פרוטוקול קיוטו לאמנת שינוי אקלים. הפרוטוקול מחייב את המדינות המפותחות, שהן צד לאמנת האקלים, לשאת בהפחתות הגדולות של הפליטות. מטרת המנגנון להקל על מדינות מפותחות להשיג את יעדי ההפחתה של פליטות גזי חממה שהוטלו עליהן במסגרת האמנה. מה-CDM יכולים ליהנות פרוייקטים ממגזרים שונים ומגוונים ובלבד שישיגו הפחתה אמיתית וארוכת טווח בפליטות גזי חממה לאטמוספירה ויענו לתנאי ההשתתפות ב-CDM, כפי שנקבעו בועדות השונות של אמנת האקלים.
ישראל סווגה במסגרת אמנת האקלים כמדינה מתפתחת, ולפיכך זכאים יזמים ישראלים המשקיעים בפרויקטים המפחיתים את פליטת גזי חממה למכור את "זכויות ההפחתה".
 
המנגנון משמש כלי כלכלי-סביבתי חשוב לקידום פרוייקטים והוא מהווה מקור מימון נוסף לפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה. 

EcoFinance מייעצת ליזמים לאתר ולקדם פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה באמצעות מנגנון הפיתוח הנקי, החל משלב הכנת המסמכים, אישור המתודולגיות על פיהם מחושבת ההפחתה, וכלה בשלב הגשת הפרויקט לצורך רישומו באו"ם.
 
EcoFinance נבחרה על ידי המשרד לאיכות הסביבה כיועץ לענייני CDM והיא מרכזת את עבודת הוועדה הלאומית למנגנון הפיתוח הנקי (CDM).
 
 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs