דרכים למימון פרויקטים של שימור וחסכון באנרגיה
 
פרויקטים לחסכון ושימור אנרגיה (המבוצעים בד"כ על ידי חברות שירותים המתמחות בנושא -Energy Saving Companies) הם בעלי יתרונות כלכליים וסביבתיים ברורים, והם מאופיינים בכדאיות כלכלית הן ללקוח והן לחברה המספקת את השירותים לפרויקט.
 
הכדאיות הכלכלית בהטמעת פרויקטים אלה נובעת בעיקר מן החיסכון המושג בעלויות האנרגיה השוטפות, וכן מהפחתת פליטות גזי החממה המושגת באמצעות הפרויקט. כדאיות זו גדלה לאור העלייה החדה שנרשמה במחירי האנרגיה, החשמל והנפט בתקופה האחרונה.
 
יחד עם זאת, פרוייקטים של שימור וחסכון באנרגיה מצריכים השקעה גדולה הכרוכה בסיכונים לא מבוטלים. בשל סיבה זו, מוסדות בנקאיים חוששים להעמיד אשראי וליתן הלוואות לפרוייקטים אלה.
 
המחקר סוקר ובוחן את השיטות השונות ואת הדרכים להעמדת אשראי ומתן הלוואות לפרויקטים של חסכון באנרגיה תוך בחינת ה- SWOT של כל אחת משיטות המימון.
 
במסגרת המחקר מוצעת שיטת מימון ייחודית שפותחה על ידי הפירמה המאזנת את השיקולים של כל הצדדים המעורבים בפרויקט: יזם הפרויקט, החברה המתקינה את הטכנולוגיה לחסכון באנרגיה והמוסד הפיננסי שנותן את ההלוואה.
 
ניתן לרכוש העתק מהמחקר השלם בפנייה ל- EcoFinance
 
 
                                                                                                                     חזור
 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs