שוק הפחמן - מגמות והתפתחויות
 
שוק הפחמן העולמי נוסד במסגרת אמנת האקלים ופרוטוקול קיוטו, והוא התפתח לתחומים משיקים נוספים. ניירות הערך הנסחרים במסגרת שוק הפחמן הם תעודות ואישורים(Allowances) על הפחתות פליטות גזי חממה ובראשן פחמן דו חמצני  CO 2 .
המחקר הינו המחקר המקיף ביותר שנעשה בישראל בנושא נותן סקירה של מבנה השוק העולמי, השחקנים הפעילים בשוק, היקפי מסחר, והגורמים המשפיעים על מחירי הפחמן. בנוסף, מבצע השוק אבחנה ומסביר את ההבדלים בין השוק שנוסד במסגרת פרוטוקול קיוטו לבין השוק הוולונטרי, ומביא דוגמאות לעסקאות שמבתצעות בשוק הפחמן, הן בשוק ראשי (Primary Market) והן בושוק משני (Secondary Market).

המחקר מקדיש פרק שלם על הפעילות בשוק הפחמן הישראלי ועל פוטנציאל השוק בישראל, תוך סקירה של הפרויקטים שהוגשו לאישור, סקירה של השחקנים והחברות המרכזיות בתחום, סקירה של פרויקטים פוטנציאליים ותחומים נוספים בהם קיים הפוטנציאל לשוק בישראל (בעיקר בתחום האנרגיה, התחבורה, רשויות מקומיות ועוד);

ניתן לרכוש את המחקר השלם בפנייה ל- EcoFinance:
 
 
 
                                                                                                               חזור

 

 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs