שוק הפסולת השומנית בישראל
הוראות החקיקה בישראל מחייבות מוסכים, תחנות סיכה, מסעדות, בתי בד ומפעלים לבצע הפרדה של הפסולת השומנית הנוצרת אצלהם. פסולת שומנית כוללת הן שמנים מינראליים לרכבים ולתעשייה כולל מסנני שמן, והן שמנים צמחיים המשמשים לטיגון מזון ולחקלאות. 
 
כתוצאה מחובה זו התפתח בישראל שוק לפסולת שומנית הכולל את מגזר התקנה מפרידי שמנים במוסכים ובתעשייה, מגזר איסוף ושינוע שמנים משומשים, מגזר הטיפול בשמן המשומש ומגזר הפקת מוצרים משמן משומש.
 
המחקר סוקר את כל אחד ממגזרי הפעילות השונים תוך סקירת השחקנים בשוק, היקפי הפעילות, סקירת החוקים הקיימים בתחום ועוד.
 
ניתן לרכוש העתק מהמחקר בפנייה ישירה ל- EcoFinance
 
 
 
                                                                                                            חזור
 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs