EcoFinance סייעה לעיריית תל אביב במכרז להקמת מערכות סולאריות
 
EcoFinance סייעה לעיריית תל אביב בפרסום המכרז להקמת מערכות סולאריות בבתי ספר בעיר
 
כחלק ממגוון שירותיה של הפירמה, מייעצת הפירמה לרשויות מקומיות ולחברות ועסקים בכל הקשור לתחומי האנרגיה המתחדשת. לאחרונה, מייעצת EcoFinance לרשות לפיתוח כלכלי של עיריית תל אביב יפו בכל הקשור לפרויקט הקמת מערכות סולאריות להפקת חשמל מהשמש שיותקנו על גבי גגות מבני ציבור ובתי ספר בעיר.
 
במסגרת שירותי הייעוץ ערכה הפירמה סקר שוק מקיף בתחום וכן הכינה תוכנית עסקית מפורטת לביצוע הפרויקט. במהלך חודש יוני 2008, סייעה הפירמה לרשות לגבש את המכרז להקמת 10 מערכות סולריות שיותקנו על גגות בתי ספר שונים בעיר תל אביב יפו בהיקף כולל של כ- 1 מיליון ש"ח.
 
חשוב לציין כי עיריית תל אביב הינה הרשות המקומית הראשונה שמבצעת פרויקט אנרגיה סולרית בהיקף כזה.
 
לפרטים נוספים על המכרז לחץ   כאן  .  
 
 
               18/6/2008                                                                                      חזור
 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs