EcoFinance פיתחה מודל מיוחד להתקנת גגות סולאריים לעיריית ירושלים
 
פרויקט גגות סולאריים נוסף בסיוע Ecofinance
 
EcoFinance פיתחה מודל ייחודי עבור עיריית ירושלים להתקנת מערכת סולארית בהספק של 50 קילו-וואט על גבי מבנה העירייה. במסגרת זאת, ביצעה הפירמה סקר שוק מקיף בתחום וכן הכינה תוכנית עסקית מפורטת לביצוע הפרויקט. לאחר בחינת המודל המומלץ, בנתה הפירמה את המכרז להקמת המערכת והיא ממשיכה ללוות את העירייה בכל הקשור לייעוץ כלכלי לעירייה לפרויקט המוערך בכ- 1.5 מיליון ש"ח.

פרויקט זה מהווה חלק ממגוון שירותיה של EcoFinance, במסגרתו מייעצים יועצי הפירמה לרשויות מקומיות ולחברות ועסקים בכל הקשור לתחומי האנרגיה המתחדשת ובפרט אנרגיה סולארית.
 
כך למשל, סייעה הפירמה לרשות לשירותים ציבוריים-חשמל בקביעת ההסדר לתמרוץ מתקני אנרגיה סולארית קטנים שאומץ בחודש יוני 2008. במקביל, סיפקה הפירמה שירותי ייעוץ כלכלי עבור עיריית תל אביב יפו בכל הקשור לביצוע פרויקט להקמת מערכות סולאריות על גבי גגות מבני ציבור ובתי ספר בעיר, פרויקט שהושלם בחודש דצמבר 2008. 

    4/1/2009                                                                                                  חזור        
 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs