שירותים - עריכת מצאי פליטות וחישובי טביעת רגל פחמנית

עריכת מצאי פליטות גזי חממה לחברות ולעסקים (Carbon Inventories)

מדינת ישראל חברה באמנת האקלים ובפרוטוקול קיוטו, ובכוונתה לפעול לצמצום פליטות גזי החממה. יחד עם זאת, נכון להיום ישראל מסווגת לפי הפרוטוקול כמדינה מתפתחת, ומשכך לא מוטלת עליה מחויבת כלשהי להפחתת פליטות גזי חממה.

חשוב להדגיש, כי היעדר המחויבות הינו נכון עד לסוף שנת 2012 בלבד, שאז יוחלף פרוטוקול קיוטו ויונהג משטר אקלימי חדש. על פי כל האינדיקציות המסתמנות כבר היום (תל"ג גבוה לנפש, הצטרפות ישראל לארגון ה- OECD, היקף פליטה לנפש ברמה של מדינות מפותחות ועוד), נראה כי בכל משטר אקלימי חדש שיכונן תוטל על ישראל מחויבות הפחתת פליטות כלשהיא.

הטלת מחויבות הפחתת פליטות תחייב את המגזר היצרני במשק להתחיל להפחית פליטות גזי חממה. לצורך כך, יידרשו חברות ועסקים לערוך מצאי פליטות שיהווה את הבסיס הראשוני לקביעת אותה מכסת פליטה.

היערכות ועריכת מצאי פליטות גזי חממה כבר כיום יסייע לחברות ולעסקים בכך שהוא יאפשר להם לקבע את סך הפליטות ולהציג הפחתות המבוצעות כבר בשלבים מוקדמים יותר.

כמו כן, הכנת המצאי תסייע לאותן חברות לבצע עבודת הכנה לקראת חקיקה מחייבת המתגבשת כבר בימים אלה בתחום פליטות גזי חממה ותכין אותן להיערך לעמידה בדרישות הדיווח.

מבחינה תפעולית, עריכת מצאי פליטות גזי חממה יסייע לחברה לזהות תהליכים לא יעילים, לאתר הזדמנויות להתייעלות תפעולית, לחסוך באנרגיה, לחסוך ברכישת חומרי גלם ולזהות סיכונים נוספים הקשורים לפליטות גזי חממה.

מבחינה שיווקית, הכנת מצאי פליטות תתרום לשיפור תדמית החברה, תאותת על איתנותה ועל איכות הנהלתה ותסייע לה להשתלב בעולם העסקים הגלובלי.

 
חישוב טביעת הרגל הפחמנית של מוצר - Carbon Labeling

בשנים האחרונות מתפתחת דרישה הולכת וגוברת מצד עסקים (B2B) ומצד צרכנים ורשתות שיווק (B2C) לחישוב וכימות טביעת הרגל הפחמנית של המוצר (Carbon Footprint). דרישה זו מוטלת על יצרן המוצר והיא מחייבת אותו לחשב ולפרסם על גבי המוצר מהי טביעת הרגל הפחמנית שלו (Carbon Labeling).

חישוב ה- Carbon footprint של המוצר נעשה לגבי כל אורך חיי המוצר (Life Cycle) משלב חומר הגלם דרך שלב הייצור וההובלה ועד לשלב השימוש והשלכתו לאשפה. חישוב ה- Carbon Footprint של המוצר מחייב את היצרן לאסוף נתונים רבים בשרשרת הייצור של המוצר ולבצע מעקב איכותי אחר המוצרים.

חישוב ה- Carbon footprint של המוצר יכולה לשמש מנוף שיווקי ויוצרת בידול עבור אותן קו מוצרים על פני מוצרים אחרים ולפתוח בפניי היצרן שווקים חדשים. כך למשל, רשתות השיווק באנגליה נותנות עדיפות במדפים למוצרים המפרסמים את טביעת הרגל הפחמנית שלהם.

EcoFinance מבצעת תחשיבי פחמן מסודרים למוצרים של חברות ייצוא ישראליות המוגשים לחברה הבריטית The Carbon Trustלצורך קבלת תווית פחמן (Carbon Labeling) המוטבעת על גבי המוצר ומסייעת למאמצי השיווק והחדירה של מוצרים ישראלים לשווקי אירופה. (ראה אתר The Carbon Trust)
 
 
רח' בר כוכבא 23 (מגדל V-TOWER קומה 4), בני ברק 5126002 ,  טל' 03-7554499 פקס 03-7554491
 


Blum Web Design
Design By Parparim Designs