top of page
pikaso_reimagine_A-closeup-view-of-green-plants-growing-in-soil-wit (1).jpeg

המומחים לכלכלת אנרגיה וסביבה

EcoFinance היא פירמת הייעוץ המובילה בישראל בתחומי "כלכלה ירוקה", ומשמשת כמשרד בוטיק המתמחה ומתמקד בייעוץ כלכלי, פיננסי ורגולטורי בתחומי הסביבה, האנרגיה והתשתיות.

EcoFinance הוקמה בשנת 2005 על ידי ליאור שמואלי ששימש כיועץ הכלכלי של השרה לאיכות הסביבה, פרופ' יהודית נאות ז"ל. ליאור, כלכלן ועו"ד בהכשרתו, בעל תואר שני במימון ובחשבונאות (M.Sc-Finance & Accounting) מאוניברסיטת תל אביב הוא בעל ניסיון כלכלי רב, אשר היה מעורב בקידומם של פרויקטים לאומיים רבים. 
תחומי הפעילות שלנו
ייעוץ בתחום פליטות גזי חממה (שוק הפחמן)
ייעוץ כלכלי-פיננסי לחברות מסחריות ולמשקיעים בתחומי אנרגיה, סביבה, ותשתיות
ייעוץ וליווי כלכלי לחברות ולגופים עסקיים
ייעוץ כלכלי למשרדי ממשלה ולגופים ציבוריים לקביעת מדיניות

200+

100+

20

פרוייקטים מוצלחים
לקוחות מרוצים
שנות נסיון

הייעוץ הניתן על ידי הפירמה כולל מגוון רחב של שירותים, וביניהם:

  • ייעוץ וליווי כלכלי מקיף לכלל פעילויות הלקוח בתחומי סביבה, אנרגיה  ותשתיות;

  • ביצוע ניתוחי שוק וסקירות חקיקה ורגולציה בינלאומיות בתחומי סביבה, אנרגיה ותשתיות; 

  • הכנת תוכניות עסקיות וניתוחים כלכליים בתחומי הסביבה, אנרגיה ותשתיות;

  • ייזום וליווי פרויקטים בתחומי הסביבה והאנרגיה לרבות ייצוג וליווי מול משרדי הממשלה וגופים ציבוריים;

  • הגשת בקשות לקבלת מענקים ותמריצים אחרים לפרויקטים;

  • ביצוע בדיקות נאותות (Due Diligence) כלכליות-סביבתיות למשקיעים;

 

לקוחותיה של הפירמה כוללים לקוחות פרטיים, ציבוריים וממשלתיים כאחד. הפירמה הינה ספק מוכר של משרד הביטחון.

מבין לקוחותינו:

bottom of page